2022
11-14/8 Haendigt.se

Textilmässa i  Blå hallen Höganäs 
Kommer att visa "GenBruk"
- ett projekt som bygger på material från 
textil utbildning
- bilder, collage, tryck m.m.

Note
Noter
Svartstick
Note

2021

Lie2.jpg