top of page
Utanför IV.    68x61 cm
Nära mig Utanför. 60x160cm
I Mellanrummen 172x152cm
Konsekvens 41x47
Konsekvens 41x47
Längs med vägen (152x185)
Daggkåpa 52x72 cm
Lupin 52x72cm
Utanför III   68x61cm
Prognos Signe 42x48cm
Prognos Lovisa 48x42cm
Prognos Östen 42x48cm
Prognos Albert 48x42cm
bottom of page